Bazar Różyckiego / Warszawa

Rok / 2018

Klient / Miasto Warszawa

Lokalizacja / Warszawa Praga Pn

Funkcja / bazar miejski

Powierzchnia / m2

Status / w realizacji

Zespół / OCA