Skwer Sierpnia 1944 / Warszawa

Rok / 2017

Klient / MIasto Warszawa

Lokalizacja / Warszawa Wola

Funkcja / skwer miejski

Powierzchnia / m2

Status / zrealizowany

Zespół / OCA