Dworzec autobusowy / Piekary Śląskie

Rok / 2014

Klient / Miasto Piekary Śląskie

Lokalizacja /  Piekary Śląskie

Funkcja / użyteczność publiczna

Powierzchnia / 4500m2

Status / projekt konkursowy

Zespół / OCA