Ossuarium / Giżycko

Rok / 2013

Klient / Gmina miejska Giżycko

Lokalizacja / Giżycko

Funkcja / ossuarium - obiekt kultu religijnego

Powierzchnia / 46.0m2

Status / realizacja 2013

Zespół / OCA