Przebudowa Placu Piłsudskiego / Warszawa

Rok / 2013

Klient / Miasto Warszawa

Lokalizacja / Warszawa

Funkcja / reprezentacyjny plac miejski

Powierzchnia / 20700m2

Status / realizacja 2013

Zespół / OCA

Nagrody / wyróżnienie Modernizacja Roku 2013