Plebania / Dynów

Rok / 2013

Klient / Parafia Rzymskokatolicka

Lokalizacja / Dynów

Funkcja / budynek mieszkalny

Powierzchnia / 515m2

Status / projekt koncepcyjny

Zespół / OCA