Dom w drzewach / Marki

Rok / 2020

Klient / Inwestor prywatny

Lokalizacja / Marki k. Warszawy

Funkcja / dom jednorodzinny

Powierzchnia / 220 m2 

Status / projekt budowlany

Zespół / OCA