Ptasi Raj / Warszawa

Rok / 2019

Klient / Prywatny

Lokalizacja / Warszawa

Funkcja / dom jednorodzinny

Powierzchnia / 100 m2

Status / projekt budowlany

Zespół / OCA