Dom Rolnika / Boża Wola

Rok / 2014

Klient / rodzina 2+1

Lokalizacja / Boża Wola

Funkcja / dom jednorodzinny

Powierzchnia / 103m2

Status / w trakcie realizacji

Zespół / OCA