Dom Mazurski

Rok / 2010

Klient / Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Lokalizacja / Warmia i Mazury

Funkcja / dom jednorodzinny

Powierzchnia / 167.7m2

Status / projekt konkursowy - wyróżnienie

Zespół / OCA