Solina Dom / Chrewt

Rok / 2009

Klient / rodzina 2+2

Lokalizacja / Chrewt nad jeź.Solińskim

Funkcja / dom letni

Powierzchnia / 114.5m2

Status  / projekt architektoniczno-budowlany

Zespół / OCA