Czeremchowa III / Warszawa

Rok / 2020

Klient / Inwestor prywatny

Lokalizacja /  Białołęka Warszawa

Funkcja / budynki mieszkalne jednorodzinne dwulokalowe

Powierzchnia / 880 m2

Status / projekt budowlany

Zespół / OCA