M+H / Warszawa

Rok / 2015

Klient / Prywatny

Lokalizacja / Warszawa

Funkcja / budynek wielorodzinny + aparthotel

Powierzchnia / 15900m2

Status / projekt koncepcyjny

Zespół / OCA