Budynek biurowo - magazynowy

Rok / 2015

Klient / prywatny

Lokalizacja / Majdan k. Warszawy

Funkcja / budynek biurowo - magazynowy

Powierzchnia / 1270m2

Status / w trakcie realizacji

Zespół / OCA