Pensjonat nad Soliną / Solina

Rok / 2012

Klient / prywatny

Lokalizacja / Solina

Funkcja / pensjonat

Powierzchnia / 700m2

Status / projekt budownaly

Zespół / OCA