Lodge Hotel / Chichen Itza

Rok / 2008

Klient / fundacja Arquitectum

Lokalizacja / Chichen Itza

Funkcja / hotel

Powierzchnia / 1185m2

Status / projekt konkursowy

Zespół / OCA